Tréningek

MI is a TRÉNING?

A csoportos készségfejlesztő tréning jellemzően 6-12 fő részvételével zajló 1-2 napos foglalkozás. Interaktív műfaj, mely a résztvevők együttműködésére alapoz.

Alkalmas egy-egy témában új ismeretek szerzésére, a kapcsolódó készségek elsajátítására és begyakorlására. A változatos tanulási élmény érdekében több féle pedagógiai módszert alkalmazunk: esettanulmányok, videóelemzések, önismereti kérdőívek, egyéni, páros, kiscsoportos vagy nagycsoportos feladatmegoldások, szituációs játékok, szimulációk stb.

A készségfejlesztő tréningeken minden résztvevőnek nyomtatott és elektronikus jegyzetet   adunk, mely fontos információkat, és az adott téma elméleti hátterét tartalmazza.

Tréningjeinken az alábbi készségek fejleszthetők:

Problémamegoldó készség

Analitikus készség

Következetesség

Konfliktuskezelési készség

Tárgyalástechnika

Együttműködési készség

Szervezési hatékonyság

Kommunikációs készségek

Érdekérvényesítés

Önbizalom

Önismeret

Céltudat

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Tolerancia, Empátia

Motivációs képességek

Érzelmi intelligencia

Kreativitás

Stratégiai gondolkodás

Tulajdonosi szemlélet

Szolgáltatói szemlélet

Felelősségvállalás

Döntéshozatal

Stresszkezelés

Időmenedzsment

Ártárgyalás

Beszerzők

Képzési programunkban válaszokat és eszközöket adunk ahhoz, hogyan építsenek partneri kapcsolatot a beszállítókkal, hogyan biztosítsák a minőséget, hogyan versenyeztessék a beszállítókat, hogyan legyen a beszerzés költségcenterből profitcenter, milyen kreatív megoldásokat alkalmazzanak másodlagos, harmadlagos kondíciók szerzéséhez.

Tematikák:

A beszerzési tevékenység újraértékelése, stratégiai és operatív tevékenységek

A beszerzői K.P.I. (kulcs teljesítmény) rendszer

Beszerzési tárgyalástechnika és taktika

Az ár elfogadtatása és elfogadása

Az áron túlmutató másodlagos, harmadlagos kondíciók

A szállítók teljesítményértékelése

A versenyeztetés lehetőségei

Együttműködés az értékesítéssel, pénzüggyel és a logisztikával

Időgazdálkodás

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Értékesítők

Telefonos és személyes értékesítőknek.

Már az „értékesítők” szóban is olvasható, hogy értékké kell varázsolni az eladni szánt terméket. Az értékesítés művészete abban a befolyásolási folyamatban rejlik, amit az üzletkötő irányít. A potenciális vevő, beszerző fejében lévő alapgondolkodás és ellenálló viszonyulás elmozdítása a nagy feladat. Felértékeltetni a az eladó személyét, a képviselt céget és a terméket úgy, hogy a vásárlási vágy felébresztése mellett a konkurenciával való összehasonlításban is nyerő pozíciót érjen el. A teljesítménykényszer, az idő nyomása, a várható kudarcok a felkészültség és ambíció dacára is okozhatnak lelkesedéscsökkenést, ezért képzéseinken a lelki állóképesség és a csúcsteljesítmény állapotának megtartásával is foglalkozunk.

Tematikák:

Kommunikációs és retorikai ismeretek

Cégképviselet

Érdekérvényesítés

Bizalomépítés

Tárgyalástechnika

Látogatástervezés XLMS mátrix

Key Account menedzsment

Piaci szinergiák lehetőségei

Stakeholder menedzsment

Csúcsteljesítmény és lelki állóképesség

Értékesítési dokumentáció

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Felsővezetők 

Tapasztalattal rendelkező, újonnan kinevezett, és vezetői utánpótlás számára.

A vezető önmagában nem létezik. Kell a beosztottak elfogadása ahhoz, hogy a vezetői szerep érvényesüljön. Ennek megnyeréséhez a hatalom mellett más autoritásformák is szükségesek: pl. a szakmai hozzáértésből, vagy az erőforrásokhoz való hozzáférésből származó autoritás. Egyre kevesebb emberrel kell dolgoznunk, ezért fontos a jól irányított, motivált, kompetens team.

Az utóbbi kiemelkedően fontos, ha olyan helyzetben kell vezetni, amikor magunk nem feltétlenül értünk az elvégzendő tevékenységhez. A felelősség kiemelése és tágabb értelmezése mellett képzésünk központi témája az is, hogyan teremtse meg a vezető az elfogadást és hogyan legyen elkötelezett kutató, a szervezet, a beosztottak, a munka és a vezetői tevékenység iránt érdeklődést mutató személy.

Tematikák:

Kompetens vezetés,

A kommunikáció, mint sikertényező

Önmenedzsment

Csapatok vezetése

Célkitűzési stratégiák

Döntéshozatali stratégiák

Laterális vezetés

Az érzelmi intelligencia és a vezető

Munkaerőtervezés vezetők számára

Szituatív vezetés

Krízismenedzsment

Konfliktusmenedzsment

Változásmenedzsment

Dolgozói elköteleződés

Key Account menedzsment

HR üzleti stratégia

Employer Branding

A korrupcióveszély megelőzése, elhárítása

Hét szokás, amely hatékonnyá és sikeressé teszi a vezetőt

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Középvezetők 

Tapasztalattal rendelkező, újonnan kinevezett, és vezetői utánpótlás számára.

Értékesítés, Beszerzés, Logisztika, Ügyfélszolgálat, Pénzügy, Marketing területeken.

A középvezetővé avatás jellemzője, hogy a szakmai csoport rangidős vagy legjobb teljesítményű munkatársa kapja a kinevezést. A kiemelt személy munkateljesítménye azonnal hiányozni fog a csoportból, ugyanakkor a vezetői alaptudással és gyakorlattal még nem rendelkező középvezető hajlamos arra, hogy egyre többet dolgozzon beosztottjainak fejlesztése és vezetése helyett. Vezetői munkájának megoldásait ad-hoc helyzetekben más, korábbi vezetők példáiból és saját személyiségéből fakadóan ösztönösen alkalmazza. Gyakran szenved kudarcot, mert döntései és magatartása nem tudatos és nem felkészített vezetőhöz illő módszerek. Legtöbbször megromlik vagy üressé válik beosztottjaival és „kinevezőjével” való viszonya, ő maga pedig őrlődik a felelősség súlya alatt.  

Tréningjeink rámutatnak arra, hogy a már kinevezett középvezető hogyan tud fokozatosan tudatos, higgadt megoldásokon keresztül eredményesen és önállóan működő csapatot létrehozni. Az utánpótlást pedig felkészítjük arra, hogy milyen változást hoz majd részére és munkatársai számára a vezetői munkakör, így megelőzzük a vezetővé válás kritikus életciklusainak negatív hatásaiból fakadó problémákat.

Tematikák:

Coaching szemléletű vezetés

Stresszkezelés

Időgazdálkodás

Projektteamek menedzselése

Önismeret és személyiségtipológia

Generációs különbségek kezelése

Kompetencia alapú feladatkörök

Kompetenciafejlesztés

Csapatépítés

Teljesítmény menedzsment

Személyes csúcsteljesítmény és lelki állóképesség

Együttműködés felső fokon

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Ügyfélszolgálat, vevőszolgálat

Telefonos és személyes ügyfélkapcsolati és front office munkatársak, asszisztensek számára.

A front office munkatárs képes legyen tájékoztatást adni, ajánlani termékeket, szolgáltatásokat, a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni, az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, hatékonyan kommunikálni, érvelni, a munkája során felmerülő problémákat kezelni.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat. Megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozóan, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre. Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel.

A front office munkatárs képes az  ügyfelek személyes, írásbeli, telefonon és egyéb elektronikus csatornán érkező megkereséseit fogadni tájékoztatást adni termékekről, szolgáltatásokról, közérdekű információkról ajánlani termékeket, szolgáltatásokat az ügyféligényeknek megfelelőn a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, elemezni és továbbítani az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, és asszertívan és hatékonyan kommunikálni, érvelni az ügyfélszolgálati tevékenységhez igazodó magatartás- és viselkedésformák szerint kapcsolatot teremteni és fenntartani a munkája során felmerülő problémát, konfliktust kezelni munkájához a korszerű irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni az internetet biztonságosan használni betartani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket.

Ide kattintva egy e-mailben küldheti el kérdéseit.

Tematikák:

Etikett és protokoll a front office munkában

Ügyfélközpontú kommunikáció

Ingerült ügyfelek kezelése

Reklamáció és panasz kezelés

Proaktív értékesítés

Tárgyalástechnika

Ügyfélszolgálati dokumentáció